Kursy i zajęcia

Przejrzyj moją ofertę kursów oraz zajęć
01.

Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym

Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym jest prowadzone w oparciu o arkusze maturalne z ubiegłych lat dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i inne materiały uzupełniające (w tym specjalne książki, repetytoria, materiały audio i wideo), które uwzględniają niezbędną gramatykę oraz zakres leksykalny. Ponadto na każdej lekcji wygospodarowany jest również czas na konwersację w języku niemieckim, co pozwoli maturzyście na przełamanie bariery językowej i nieprzejmowanie się popełnianymi błędami, gdyż celem nauki języka jest zawsze komunikacja i przekaz istotnych informacji. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na maturze podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami kursanta, którymi są np. engramy pamięciowe.
02.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty opiera się na opracowywaniu testów ósmoklasisty dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) oraz specjalnych książkach do tego przeznaczonych. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na egzaminie ósmoklasisty podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami ucznia, którymi są np. engramy pamięciowe.
03.

Przygotowanie do certyfikatów: Certyfikat Goethe, TELC oraz TestDaf

Przygotowanie do certyfikatów: Certyfikat Goethe, TELC oraz TestDaf Przygotowanie do certyfikatów Certyfikat Goethe, TELC oraz TestDaf polega zarówno na opracowywaniu testów, jak i tekstów poszerzających wyczerpująco zakres słownictwa obowiązującego na wybrany poziom językowy. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na egzaminie, podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami ucznia, którymi są np. engramy pamięciowe.
04.

Korepetycje z języka niemieckiego

Korepetycje z języka niemieckiego Korepetycje to jedna z najbardziej pożądanych wśród uczniów form nauki. Obejmują one nie tylko powtórzenie materiału z lekcji i pomoc w zrozumieniu gramatyki języka niemieckiego, która odgrywa istotną rolę na sprawdzianach oraz kartkówkach, ale również pomoc w zapamiętywaniu słownictwa w ciekawy i efektywny sposób oraz pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych. Dzięki tej formie nauki efekty widać relatywnie szybko z uwagi na praktyczną metodę kształcenia, w której lektor często przeznacza część trwania zajęć na wspólne uczenie się. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na lekcjach w szkole podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami ucznia, którymi są np. engramy pamięciowe.
05.

Język niemiecki dla najmłodszych

Język niemiecki dla najmłodszych Język niemiecki dla najmłodszych to doskonały sposób, by obudzić w dziecku chęć do nauki języka. Ten rodzaj zajęć polecany jest dzieciom, które znają literki oraz zaczynają pisać. Nacisk kładziony jest głównie na praktykę poprzez mówienie, powtarzanie i zapamiętywanie, co w dużej mierze osiągane jest poprzez asocjacje. Uzupełnieniem lekcji mogą być specjalne książki dedykowane tej grupie wiekowej oraz czytanie bajek w języku niemieckim lub słuchanie piosenek dla dzieci, co pozwala na lepszą adaptację w ramach późniejszego kształcenia.
06.

Język niemiecki dla opiekunów osób starszych

Język niemiecki dla opiekunów osób starszych Język niemiecki dla opiekunów osób starszych to idealna propozycja dla osób chcących pracować w Niemczech jako tzw. „Seniorenbetreuer” lub „Altenpfleger”. Kurs przeważająco składa się z mówienia oraz analizy proponowanych książek, które zostały stworzone specjalnie z myślą o opiekunach osób starszych za granicą i skutecznej komunikacji z pacjentem/seniorem. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu w komunikacji z pacjentem/seniorem podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami kursanta, którymi są np. engramy pamięciowe.
07.

Język niemiecki “w podróży”

Język niemiecki “w podróży” Niemiecki „w podróży” to kurs dedykowany osobom chcącym uczyć się praktycznego i żywego języka niemieckiego z elementami kulturoznawczymi. Polecany szczególnie przed wyjazdami do Niemiec w celach rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o specjalne książki zawierające słownictwo z tego obszaru językowego. Podczas kursu konieczne jest wprowadzenie tylko podstawowych zasad gramatyki języka niemieckiego, gdyż głównym celem jest komunikacja z rdzennymi mieszkańcami Niemiec w ich natywnym języku. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na w porozumiewaniu się z native speakerami podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami kursanta, którymi są np. engramy pamięciowe.
08.

Język niemiecki “w biurze”

Język niemiecki “w biurze” Język niemiecki „w biurze” to kurs prowadzony w oparciu o książkę dedykowaną temu obszarowi językowemu. Kurs obejmuje również wprowadzenie gramatyki, która pozwoli budować poprawne zdania używając przy tym słownictwa z dziedziny „niemiecki w biurze”. Ilość godzin języka niemieckiego potrzebna do przygotowania się i uzyskania oczekiwanego efektu na w porozumiewaniu się z native speakerami podyktowana jest motywacją, pilnością oraz indywidualnymi predyspozycjami kursanta, którymi są np. engramy pamięciowe.

O mnie

Cześć, jestem Karolina 👋 Ukończyłam filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim i uzyskałam tytuł zawodowy magister, z wynikiem “bardzo dobry”. Stale poszerzam swoją wiedzę i horyzonty. Dysponuję wiedzą pozwalającą kursantowi rozwiać wątpliwości dotyczące języka, jestem otwarta na pytania oraz chętnie przekazuję swoją wiedzę. Podchodzę z pasją i zaangażowaniem do tego, co robię, więc wynikiem mojej pracy z kursantem jest zawsze sukces.
mgr Karolina Ślązak

Cennik

Zajęcia indywidualne

65 zł45 min
80 zł60 min

Zajęcia grupowe dwuosobowe

55 zł45 min
70 zł60 min
Cena za osobę

Zajęcia grupowe trzyosobowe

45 zł45 min
60 zł60 min
Cena za osobę

Regulamin

1. Kursant zobowiązuje się do stawiennictwa na zajęciach w uzgodnionym terminie na dany semestr. a) w przypadku Dzieci/Młodzieży obowiązku tego dopilnowuje Rodzic/Opiekun. 2. W przypadku niestawiennictwa na zajęcia, zapominania o zajęciach lub odwoływania zajęć, zajęcia traktowane są jak zajęcia odbyte, bez możliwości ich odrobienia, co wynika z poszanowania czasu pracy lektora prowadzącego. a) Kursant/Rodzic/Opiekun Dziecka może poprosić wówczas o materiały do samodzielnego opracowania, przy czym wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas analizy zadanego materiału będą rozwiane podczas kolejnych zajęć. 3. W przypadku zdarzeń szczególnych takich jak: zmiana grafiku w pracy, konieczność odbywania wizyt lekarskich w dniu i godzinie zajęć lub też kolidowaniu zajęć z nieoczekiwanie zmienionym planem lekcji Kursanta w szkole, istnieje możliwość stałej zmiany terminu zajęć. a) Dotyczy również Zleceniobiorcy. b) Dotyczy również zajęć grupowych, po uzgodnieniu z pozostałymi Kursantami. c) Jeśli nowy termin zajęć nie będzie odpowiadał grupie pozostałych Kursantów, możliwe jest wówczas przejście do zajęć indywidualnych. 4. Zajęcia odbywają się w formie „online” na komunikatorze internetowym Skype poprzez połączenie audio z wideo lub audio. 5. Kursant/Rodzic/Opiekun dziecka może zrezygnować z pobierania zajęć z miesięcznym terminem wypowiedzenia umowy. 6. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na udostępnianie materiałów/pomocy naukowych osobom trzecim. 7. Kursant/Rodzic/Opiekun dokonuje opłaty za zajęcia za miesiąc bieżący z góry. Opłaty dokonywane są przelewem na numer rachunku bankowego i muszą wpłynąć najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.